Federación Alavesa de NataciónComposición Junta Directiva

Lehendakaria-Presidente

John Mulvey

Lehendakariordea- Vicepresidenta

Teresa Sicilia

Idazkaria-Secretario

Juan Marimón

Diruzaina-Tesorera

Susana Zarate

Bokala-Vocal

Mikel Muzas

Bokala-Vocal

Juan Marimón

Zuz. Tek. Waterpolo Dir. Téc.nica

AIE/FAN

Zuz. Tek. Sinkro Dir. Técnica

Cristina Lopez Marina

Zuz. Tek. Igeriketa -Dir. Tec. Natación

AIE/FAN

Zuz. Tek. Eskola Igeriketa -Dir. Tec. Natación Escolar

AIE/FAN

Elkarteko idazkaria-Secretaria Federación

Amaia Antia